اعتدال در کار کردن


نشانه سلامت شخصیت، اعتدال و میانه روی است. هر شخصیت سالم، مراقب است که حد و اندازه هر کاری را بشناسد و رعایت کند، کسی که از این سلامت برخوردار نیست، دچار افراط و تفریط می شود.پیش از این از اعتدال در صحبت کردن و شوخی کردن .از یک طرف برخی از ما در زندگی؛ به کوتاهی و سستی در کارها مبتلا هستیم و در انجام آنچه ضرورت دارد و وظیفه است، تنبلی می کنیم.تصور کنید آقایی را که به عنوان مسئول و سرپرست خانواده، تا ۱۰و۱۱ صبح می خوابد و پس از صرف صبحانه، زحمت می کشد!! و کم کم می رود تا مغازه خود را باز کند و هنوز ساعتی کار نکرده، کرکره را پایین می کشد و تا پنج و شش عصر، مغازه تعطیل است! و یا خانمی را تصور کنید که تا ظهر می خوابد و پس از آن دو ساعتی به سوال های تلفنی پاسخ می دهد!  و تازه هنگام ظهر بلند می شود تا ناهاری مهیا کند، این در صورتی است که فرزندش، دقایقی دیگر از مدرسه به خانه باز می گردد.از طرفی دیگر، برخی در کار کردن بسیار افراط می کنند و تا حد مرگ کار می کنند. این افراد که اغلب به حرص مبتلا هستند و شاید خود از آن بی خبر باشند، چنان به شغل و کار خود چسبیده اند که اولویت های دیگر زندگی را کاملا رها کرده اند. در برنامه زندگی این افراد، نه جایی برای کسب علم و آگاهی و معرفت باز شده و نه توجهی به همسر و نیازهای او و تربیت فرزند دارند. این افراد نه به صله رحم و رسیدگی و توجه به فامیل و بستگان اعتنایی دارند و نه حاضرند برای شرکت در یک جلسه معنوی وقتی بگذارند. افراط در کارکردن، گاهی چنان فرد را غافل می کند که حتی نسبت به سلامت جسمی و روحی خود بی توجه می شود. این ها صرفا کار می کنند و کار می کنند و کار می کنند.تردیدی نیست که هم تنبلی و سستی، یک ناهنجاری رفتاری به حساب می آید و هم افراط در کار، ناشی از ضعف شخصیتی است. دقت داشته باشید که ممکن است نفس انسان، او را فریب دهد و تنبلی و کوتاهی او را توجیه کند که تو زهد داری و به دنیا بی رغبتی و زیاده روی در کار را، رنگ و لعاب تلاش و پشتکار بزند.برای ایجاد اعتدال در کار کردن بهترین پیشنهاد آن است که برای کار و اشتغال خود، اندازه ای معین کنیم. مثلا با خود تعهد کنیم که ۸تا۱۰ ساعت کار کنیم و بقیه اوقات شبانه روز خود را به عبادت، شرکت در جلسه های مفید، خانواده و فامیل، ارتباطات سالم و تفریح اختصاص دهیم. این هفته فرصت خوبی است که اعتدال در کار کردن را تمرین کنیم.