بیانات امام خامنه‌ای درباره انتخابات مجلس (مجلس هشتم)


در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس به عنوان «عصاره فضایل یک ملت» از جایگاهی ویژه برخوردار و «در رأس همه امور قرار دارد.» مجلس شورای اسلامی بازوی توانمند دستگاه‌های اجرایی کشور بوده و دولت تنها مجری قوانینی است که توسط مجلس به تصویب می‌رسد. در حقیقت نمایندگان مجلس با سیاستگذاری، جهت دهی و نظارت بر فرایندهای مختلف اجرایی کشور، سرنوشت کشور و مردم را تعیین می‌کنند. از این رو صاحب نظران و کارشناسان سیاسی مهمترین انتخابات در صحنه سیاسی کشور را انتخابات مجلس می‌دانند. البته مجلس قوی، فعال، کارآمد، مؤثر و مطلوب شکل نمی‌گیرد مگر با عناصر مؤمن و کارآمدی که با رأی و انتخاب شایسته آحاد مردم روانه مجلس می‌شوند و بتوانند به بهترین صورت از عهده این وظیفه مهم و سرنوشت ساز به خوبی برآیند؛ چرا که بار این مسئولیت به اندازه‌ای سنگین است که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب «آگاهان باتقوا و مردان خدا، اگر وظیفه نباشد به زور هم حاضر به پذیرش آن نیستند.» از آن جا که تبیین وظایف و نحوه انتخاب مردم یکی از مهمترین و در عین حال حساس ترین موضوع در فرایند برگزاری انتخابات است، در ادامه گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۶ پیرامون اهمیت انتخابات مجلس و شاخصه های نمایندگان مطلوب، ارائه می‌گردد:....